GPS Navigation & Offline Maps 5.0.156


Free
100.98 MB
  Continue to app
Publisher Description(scroll down for english summary)

*** Upozorněn : Uživatel star verze (Be-on-road) mohou svoje licence přen st do Aponia GPS zdarma. Kontaktujte n s na support@aponia.com.

V estrann a uživatelsky př větiv GPS navigace s offline mapami.

NAJDĚTE SVŮJ C L JEDNODU E

Aponia GPS Navigace proměn V telefon nebo tablet na plně funkčn mobiln navigačn syst m. Ve ker mapy jsou on-board pro použit offline, d ky čemuž V m odpadnou starosti s dal m přenosem dat pro zobrazen mapy, v počet trasy apod.
Nejkomplexněj a uživatelsky př větiv GPS navigačn aplikace.
Mapy jsou uloženy př mo v zař zen pro použit bez připojen k internetu.
Jak samotn aplikace, tak mapy jsou aktualizov ny zdarma.

RYCHL , CHYTR A NEN ROČN
Popul rn placen GPS navigace s rostouc m počtem spokojen ch uživatelů.
On-board navigace mapy jsou uloženy př mo ve Va em telefonu či tabletu, d ky čemuž zabr n te zbytečn m n kladům za přenos dat.
Aplikace je schopna navigovat na PSČ, popisn č slo či adresu v seznamu kontaktů.
Rozs hl datab ze vysoce kvalitn ch map.
Hlasov nav děn krok po kroku a irok seznam jazyků pro hlasovou navigaci.

UŽIVATELSKY PŘ JEMN
Zjednodu en složit ch křižovatek pomoc označen j zdn ch pruhů ipkami a silničn mi ukazateli.
Alternativn trasy.
V konn pl nov n a optimalizace cest s několika zast vkami.
Obl ben jednoduch navigov n na adresu domova, pr ce či jin ch obl ben ch m st.
Určen adresy poklep n m na mapu.

BEZPEČN
Upozorněn na radary.
Ukazatel rychlosti s varov n m při jej m překročen .
Automatick režimy pro den a noc.

IKOVN
Navigace najde nejrychlej trasu na z kladě aktu ln ho dopravn ho provozu.
Při zpožděn vznikl m dopravn m provozem najde aplikace automaticky novou trasu.
Barevně rozli en mapa dopravn ho provozu včetně stavov ho ř dku.

---

The world's most versatile and user-friendly GPS navigation with offline maps.

FIND YOUR DESTINATION EASILY

Aponia GPS Navigation converts your device into a fully functional mobile navigation system with on-board maps, thus avoiding data transfer for map display, route calculation etc.
The most complex and user-friendly GPS navigation app in the world.

Maps are stored on the device for offline use.
Both app and maps are updated for free.

FAST, SMART AND UNDEMANDING

No. 1 paid GPS navigation with a growing number of satisfied users.
On-board navigation the maps are stored directly in your device, thus avoiding extra expenses
for data.
The application is capable of navigating to a zip code, house number or an address book contact.
Extensive map database with high quality maps.
Turn-by-turn voice guidance with a large register of languages.

USER-FRIENDLY

Complex junctions simplified by lane arrows and direction signs.
Alternative routes.
Powerful multi-stop trip planning and optimization.
Favorites easy access to home, work and favorite places.
Navigation activation via a tap on the map.

SAFE

Speed camera alerts with FREE updates.
Speed limit indicator and warnings.
Automatic day-night modes.

CLEVER

The navigation finds the fastest route based on live traffic flow.
If there s a delay based on the traffic flow, the app automatically finds a new route.
Color-coded live traffic map and status bar.

---
WARNING
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life in your mobile device. Location data may be inaccurate.

Requires iOS 6.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

GPS Navigation & Offline Maps is a free software application from the Recreation subcategory, part of the Home & Hobby category. The app is currently available in English and it was last updated on 2015-03-04. The program can be installed on iOS.

GPS Navigation & Offline Maps (version 5.0.156) has a file size of 100.98 MB and is available for download from our website. Just click the green Download button above to start. Until now the program was downloaded 12 times. We already checked that the download link to be safe, however for your own protection we recommend that you scan the downloaded software with your antivirus.

Program DetailsGeneral

 
Publisher JKP, spol s.r.o.
Released Date 2015-03-04
Languages English

Category

 
Category Home & Hobby
Subcategory Recreation

System requirements

 
Operating systems ios

Download information

 
File size 100.98 MB
Total downloads 12

Pricing

 
License model Free
Price N/A

Version HistoryHere you can find the changelog of GPS Navigation & Offline Maps since it was posted on our website on 2017-07-01. The latest version is 5.0.156 and it was updated on soft112.com on 2018-03-27. See below the changes in each version:

version 5.0.156

posted on 2015-03-04


Add a review


Tell us your experience with GPS Navigation & Offline Maps 5.0.156RELATED PROGRAMS
Our Recommendations


BarCode2D-PNG
Click stars to rate this APP!

Users Rating:  
  0.0/5     0
Editor Rating:  
  0/5
Downloads last week: 0
Release Date: 2015-03-04
Publisher: JKP, spol s.r.o.
Operating System: ios
Type: Free